--/ Gift code --/ VietBoom phát tặng code test DayBreak Online

VietBoom phát tặng code test DayBreak Online

Nhân dịp DayBreak Online tiến hành Closed Beta vào ngày 30/3 tới đây, NPH game phối hợp cùng VietBoom phát tặng code test DayBreak Online đến với cộng đồng game thủ.

Để nhận được code, mời bạn gửi email về địa chỉ event.02@vietboom.com với tiêu đề “Đăng ký nhận Code test DayBreak Online “. Trong vòng 24h sau khi gửi mail đăng ký, hệ thống sẽ gửi code vào mail đăng ký. Số lượng code có hạn, những ai có số thứ tự đăng ký vượt số code hiện có sẽ không nhận được code.

Từ Khóa Liên Quan : , ,