--/ Vui nhộn --/ Xếp hình công chúa

Xếp hình công chúa

Đây là một trò chơi xếp hình cổ điển với hình ảnh nằm sẵn ở dưới nhiệm vụ của người chơi dùng chuột nhấp vào nút màu đỏ để trò chơi cung cấp mẫu hình. Một điểm đặt biệt ở trò chơi đó là bạn phải xếp đúng thì mới được cung cấp một mẫu hình khác