--/ Hướng Dẫn --/ Đổi mật khẩu zing speed

Đổi mật khẩu zing speed

Hướng dẫn Đổi mật khẩu zing speed mới nhất

1. Bạn vào đường dẫn:

https://id.zing.vn/v2?pid=38

2. Chọn quên mật khẩu

3. Nhập email đã đăng ký, nhập captcha, và nhấn tiếp tục

Sau đó bạn kiểm tra hộp thư để xác nhận sự thay đổi này

Video hướng dẫn đổi mật khẩu zing speed

buituht