Thứ sáu của 12 cung hoàng đạo (12/12/2014)

Chuyện lạDương Cưu (21/3-20/4) Trong thời gian tới, Dương Cưu sẽ nhận được nhiều trách nhiệm, nghĩa vụ hơn. Bạn có cơ hội để...

Chế biến món ăn trong 3 giây bằng súng

Chuyện lạ Đây thực sự là một đột phá trong công nghệ làm đồ ăn nhanh. Những người Nhật đã làm cách nào để có được một...